Usługi kserograficzne
Usługi poligraficzne
Kserowanie
Drukowanie
Skanowanie

Mała poligrafia

Bindowanie
Menu     Cenniki     Oferty
Oprawa dokumentów
Oprawa prac dyplomowych
Drukowanie zdjęć
Internet
Komputerowe przepisywanie tekstów
Redagowanie dokumentów
Nagrywanie płyt CD / DVD
Wysyłanie wiadomości email
Wydruk ze skrzynki email
Wizytówki
Zaproszenia
Ulotki     Broszury
Dyplomy     Certyfikaty
Termobinowanie
Plakaty
Fotoalbumy
Art. papiernicze

Mała poligrafia

Art. biurowe
Art. komputerowe
Mała poligrafia
Laminowanie

Art. szkolne

Format papieru


       arkusz A
       wymiary
       arkusz B
       wymiary
       arkusz C
       wymiary
A0 
    84,1 cm x 118,9 cm
B0 
   100,0 cm x 141,4 cmC0 
    91,7 cm x 129,7 cm
A1 
    59,4 cm x 84,1 cmB1 
     70,7 cm x 100,0 cmC1 
    45,8 cm x 64,8 cm
A2 
    42,0 cm x 59,4 cmB2 
     50,0 cm x 70,7 cmC2 
    45,8 cm x 64,8 cm
A3 
    29,7 cm x 42,0 cmB3 
     35,3 cm x 50,0 cmC3 
    32,4 cm x 45,8 cm
A4 
    21,0 cm x 29,7 cmB4 
     25,0 cm x 35,3 cmC4 
    22,9 cm x 32,4 cm
A5 
    14,8 cm x 21,0 cmB5 
     17,6 cm x 25,0 cmC5 
    16,2 cm x 22,9 cm
A6 
    10,5 cm x 14,8 cmB6 
     12,5 cm x 17,6 cmC6 
    11,4 cm x 16,2 cm
A7 
      7,4 cm x 10,5 cmB7 
       8,8 cm x 12,5 cmC7 
      8,1 cm x 11,4 cm
A8 
      5,2 cm x 7,4 cmB8 
       6,2 cm x 8,8 cmC8 
      5,7 cm x 8,1 cm
A9 
      3,7 cm x 5,2 cmB9 
       4,4 cm x 6,2 cmC9 
      4,0 cm x 5,7 cm
A10
      2,6 cm x 3,7 cmB10
       3,1 cm x 4,4 cmC10
      2,8 cm x 4,0 cm


                            format papieru

   
    przykładowe formaty arkuszy

kartka podaniowa
A3
teczka na dokumenty
A4
zeszyt szkolny
A5
koperta zwykła
C6
wizytówka
  9 cm x 5,5 cma    b    C     d     e     f