Usługi kserograficzne
Usługi poligraficzne
Kserowanie
Drukowanie
Skanowanie

Mała poligrafia

Bindowanie
Menu     Cenniki     Oferty
Oprawa dokumentów
Oprawa prac dyplomowych
Drukowanie zdjęć
Internet
Komputerowe przepisywanie tekstów
Redagowanie dokumentów
Nagrywanie płyt CD / DVD
Wysyłanie wiadomości email
Wydruk ze skrzynki email
Wizytówki
Zaproszenia
Ulotki     Broszury
Dyplomy     Certyfikaty
Termobinowanie
Plakaty
Fotoalbumy
Art. papiernicze

Mała poligrafia

Art. biurowe
Art. komputerowe
Mała poligrafia
Laminowanie

Art. szkolne

Oprawa prac dyplomowych

Sposób oprawy pracy dyplomowej, podobnie jak sposób drukowania pracy (jednostronnie bądź dwustronnie) oraz ustalenie szerokości marginesów, uzależniony jest od wymagań stawianych przez uczelnię.

  • oprawa miękka na zasadzie kołozeszytu, z przednią okładką przezroczystą to bindowanie
  • oprawa miękka klejona, z przednią okładką przezroczystą to     termobindowanie
  • oprawa twarda, z ekskluzywną okładką typu dyplom to oprawa twarda


oprawa prac dyplomowych