Usługi kserograficzne
Usługi poligraficzne
Kserowanie
Drukowanie
Skanowanie

Mała poligrafia

Bindowanie
Menu     Cenniki     Oferty
Oprawa dokumentów
Oprawa prac dyplomowych
Drukowanie zdjęć
Internet
Komputerowe przepisywanie tekstów
Redagowanie dokumentów
Nagrywanie płyt CD / DVD
Wysyłanie wiadomości email
Wydruk ze skrzynki email
Wizytówki
Zaproszenia
Ulotki     Broszury
Dyplomy     Certyfikaty
Termobinowanie
Plakaty
Fotoalbumy
Art. papiernicze

Mała poligrafia

Art. biurowe
Art. komputerowe
Mała poligrafia
Laminowanie

Art. szkolne

           Laminowanie           
            Bindowanie             
       Termobindowanie        
         Oprawa twarda           
Oprawa prac dyplomowych

1. Oprawa dokumentów jednostronicowych oraz pojedynczych kartek dwustronnie zadrukowanych

Stosowana forma: laminowanie

Arkusze pokrywane są dwustronnie przezroczystą folią  

laminowanie   bindowanie

Zastosowanie:
 • pojedyncze strony i arkusze, jednostronicowe dokumenty
 • kartki z nadrukiem lub pismem odręcznym
 • zdjęcia
 • dyplomy
 • certyfikaty
 • wizytówki
 • karty okolicznościowe
 • podziękowania
 • plakaty
 • jedno- i dwustronne menu
 • jedno- i dwustronne cenniki
 • jedno- i dwustronne oferty
 • jedno- i dwustronne broszury
 • informacje do powieszenia na ścianie wewnątrz/na zewnątrz budynku
 • inne

termobindowanie   oprawa twarda

2. Oprawa dokumentów wielostronicowych oraz plików kartek

Stosowane formy: bindowanie, termobindowanie, oprawa twarda

Pliki kartek od 2 - 3 do 500 sztuk łączone są w jeden dokument

oprawa prac dyplomowych

Zastosowanie:

 • wielostronicowe dokumenty, pliki kartek
 • projekty
 • prace
 • sprawozdania
 • konspekty
 • prezentacje
 • prace dyplomowe
 • kilkustronne menu
 • kilkustronne cenniki
 • broszury
 • oferty
 • fotoalbumy
 • inne 
  
oprawa dokumenów  oprawa dokumenów  oprawa dokumenów