Usługi kserograficzne
Usługi poligraficzne
Kserowanie
Drukowanie
Skanowanie

Mała poligrafia

Bindowanie
Menu     Cenniki     Oferty
Oprawa dokumentów
Oprawa prac dyplomowych
Drukowanie zdjęć
Internet
Komputerowe przepisywanie tekstów
Redagowanie dokumentów
Nagrywanie płyt CD / DVD
Wysyłanie wiadomości email
Wydruk ze skrzynki email
Wizytówki
Zaproszenia
Ulotki     Broszury
Dyplomy     Certyfikaty
Termobinowanie
Plakaty
Fotoalbumy
Art. papiernicze

Mała poligrafia

Art. biurowe
Art. komputerowe
Mała poligrafia
Laminowanie

Art. szkolne

pisanie tekstówKomputerowe przepisywanie tekstów

Przepisywanie na komputer tekstów napisanych odręcznie lub podyktowanych.

Przepisany tekst może zostać wydrukowany, zapisany na nośniku pamięci (płyta CD, pendrive) lub wysłany przez pocztę email.


Redagowanie dokumentów 

Pisanie takich dokumentów, jak:
CV, list motywacyjny, podanie, wniosek, umowa kupna-sprzedaży, pisma urzędowe, których wzory są dostępne w Internecie.

Przykładowe dokumenty                                                                         kliknij na wybrany dokument, aby go powiększyć

CV 1
CV 2
CV 3
UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY
UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODUWNIOSEK O URLOP WYCHOWAWCZY
PODANIE O ROZŁOŻENIE ZADŁUŻENIA NA RATY
          CV 1
          CV 2          CV 3
         umowa
  kupna-sprzedaży
 umowa sprzedaży
     samochodu
   wniosek o urlop
    wychowawczy
podanie o rozłożenie
  zadłużena na raty


Nagrywanie płyt CD / DVD

Nagrywanie wszelkiego rodzaju plików: dokumentów, zdjęć, programów, gier komputerowych, filmów, innych plików.

Zgrywanie z innych płyt CD, DVD, pendrive'ów, załączników wiadomości email, plików pobranych z Internetu.pisanie tekstów